Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Kredyty frankowe - co można zrobić ?

Prawo i podatki


W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu udzielonego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin Noble Bank. W tej sprawie pomocy frankowiczom Gdańsk udzielał radca prawny. Wyrok okazał się pozytywny dla kredytobiorców. Wyrok sądu wskazuje na kolejną, trzecią drogę postępowania w tym przypadku. Obok wyroku o pełnej nieważności kredytu we Frankach Szwajcarskich i potraktowania kredytu, jako zobowiązania w złotówkach ze stawką procentową LIBOR, zachodzi kolejna możliwość – otóż, możliwe jest uznanie kredytu, jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Mowa o sprawie odwołania od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie w pierwszej instancji kredytobiorcy domagali się zasądzenia całych rat w PLN i CHF oraz o orzeczenie o nieważności umowy. Sąd podjął decyzję o oddaleniu roszczenia o kwotę w Polskich Złotych, gdyż jego suma była mniejsza niż kwota przyznanego kredytu w złotówkach. Jednocześnie zasądził roszczenie we Frankach Szwajcarskich, i wskazał na nieważność umowy. Kredytobiorcy nie skorzystali z możliwości składania apelacji w sprawie wyroku dotyczącego roszczeń w złotówkach. Bank z kolei, przedłożył apelację od wyroku nieważności umowy i od decyzji dotyczącej roszczenia w walucie Franka Szwajcarskiego. Tym też zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty w opisanej sprawie, Sąd zasądził, iż kredytobiorcy wygrali sprawę w 68%. Sąd Apelacyjny przypominając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie frankowej zasądził, że zobowiązania kredytowego nie można uzupełniać kursem rynkowym bądź kursem średnim. Dlatego też tak istotna jest pomoc frankowiczom. Ponadto, mechanizm indeksacji, jako narażający kredytobiorcę na ryzyko kursowe w stopniu nieograniczonym, jest nieuczciwy. Jak zawyrokował Sąd Apelacyjny, w związku z tym, że mechanizm indeksacji nie jest słuszny, a kredyt został udzielony w złotówkach, nie istnieje żadna podstawa do przewalutowania umowy, gdzie celem przewalutowania jest spłata kredytu we Frankach Szwajcarskich. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że omawiany kredyt jest zobowiązaniem złotówkowym. W związku z tym bez zastosowania mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Jeżeli znajdujesz się w Olsztynie, zajdź do kancelarii adwokackiej oferującej pomoc frankowiczom w Olsztynie

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

ZUS podważa stanowisko pracodawcy, który zatrudniał kobietę w ciąży.
Prawo i podatki

W niniejszej sprawie organ rentowy orzekł, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rent...
Małżonek wyłącznie winny a zasądzenie alimentów dla małżonka niewinnego
Prawo i podatki

Kobiety i mężczyźni zakładają związki małżeńskie z z wielu powodów. Jedni się kochają inni kalkulują i wybierają rozwiązanie, które je...