Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Ostróda - miejscowość dużej ilości możliwości w zakresie oleju opałowego.

Olej napędowy i opałowy


Olej opałowy to temat która mało komu wydaje się skomplikowana. Okazuje się jednak, że nieświadomość dotycząca właściwego stosowania tego oleju i związanych z tym podatków, które są uiszczane w przypadku prowadzenia firmy może prowadzić do istotnych problemów. Przykładem może być sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w 2009 roku, w której sąd wydał wyrok nakazujący pewnemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usługowemu z Ostródy zapłacenie podatku właściwego olejom napędowym. Postępowanie polegało na zaskarżeniu przez przedsiębiorstwo z Ostródy decyzji organów podatkowych, nakazujących zapłatę podatku określonego dla oleju napędowego, pomimo zastosowania oleju opałowego w Ostródzie. W myśl stosownych zapisów ustawy o podatku akcyzowym, spożytkowanie oleju opałowego na cele napędowe prowadzi do powstania konieczności uiszczenia akcyzy wg stawki ustalonej dla paliw silnikowych. Rozstrzygnięcie tej sprawy zależało od ustalenia, czy olej opałowy wykorzystany przez podatnika do napędzania agregatów chłodniczych w naczepach samochodowych został zużyty do celów związanych z opałem, czy też do celów napędowych. W tym pierwszym przypadku mogłaby znaleźć zastosowanie stawka podatku odpowiednia dla olejów opałowych, w tym drugim – dla paliw silnikowych. Istotne jest tutaj, iż ani prawa Unii Europejskiej ani prawo krajowe nie dokonują dokładnego rozróżnienia na paliwa silnikowe i paliwa do ogrzewania, nakazując w związku z tym, zastosowanie stawek podatkowych w zależności od tego w jaki sposób paliwo to zostało faktycznie wykorzystane. W rzeczywistości bowiem,przeznaczeniem zużycia paliwa było napędzenie ruchu silnika spalinowego, a nie wytworzenie ciepła. Na fakt ten nie ma wpływu to, iż energia, która została wytworzona przez silnik została skierowana do napędzenia innego urządzenia, którego z kolei rolą było utrzymanie ustalonej temperatury. W niniejszej sprawie, olej opałowy z Ostródy wykorzystany został przez wspomniane przedsiębiorstwo z siedzibą w Ostródzie do napędu agregatów chłodniczych czyli niezgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Sąd postanowił, że organy kontroli podatkowej polecając firmie uiszczenie określonego podatku, postąpiły prawidłowo. Zgodnie z prawem, a konkretnie zapisów ustawy o podatku akcyzowym,zastosowanie oleju jakim jest olej opałowy do celów napędowych stwarza powstanie obowiązku zapłacenia akcyzy wg stawki, która jest właściwa dla paliw silnikowych.


Przeczytaj również w kategorii: olej-napedowy-i-opalowy

Braniewo stosuje olej napędowy na wielką skalę - porady prawne.
Olej napędowy i opałowy

Użycie dobrego oleju napędowego to jedna z najważniejszych spraw jakie mogą dotyczyć właściciela samochodu. Często przysparza to sporych pro...
Jak nie wykorzystywać oleju opałowego w Ostródzie !
Olej napędowy i opałowy

Olej napędowy i olej opałowy różnią się od siebie niewiele składem chemicznym. W następstwie tego, wielu kierowców stosuje go w silnikach die...