Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Poszkodowani w kolizjach samochodowych coraz częściej zlecają analizę swoich spraw kancelariom prawnym.

Odszkodowania powypadkowe


W przypadku kolizji drogowej dobrze wiedzieć, że kwestię ewentualnych odszkodowań dokładnie określa prawo. Oprócz zadośćuczynienia majątkowego za doznaną krzywdę w skład którego wchodzi np. rekompensata za utracone zdrowie, można też wystąpić o odszkodowanie z racji zwiększonych potrzeb finansowych na skutek wypadku. Kwestia dotyczy zarówno zwiększonych potrzeb i wydatków związanych z pobytem w szpitalu, potrzebą zakupu leków czy sprzętu do rehabilitacji, rekompensaty w czasie w którym jest się niezdolnym do pracy, czy np. dodatkowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, jak też wielu innych. Kodeks cywilny wyróżnia opcje dochodzenia roszczeń o charakterze odszkodowawczym. O odszkodowania i różne renty wyrównawcze można się upominać nie tylko w wypadku utraty zdrowia, ale także z powodu utraconych dochodów. Ubezpieczyciel, u którego ubezpieczony jest sprawca szkody, w ramach jego obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, jest zobowiązany do wyrównania jakichkolwiek strat powstałych na skutek wypadku jak np. uszkodzenia pojazdu, uszczerbku na zdrowiu, oraz utraconych korzyści finansowych, które muszą zostać udokumentowane. Co ważne, istotne dla dochodzenia rekompensaty jest odpowiednie udokumentowanie częściowej jak też całkowitej niezdolności do pracy oraz udokumentowanie straty części lub całości dochodów. Odszkodowanie czy renta wypłacane z tytułu utraconego dochodu mają w pierwszej kolejności charakter wyrównawczy. O odszkodowanie z tytułu poniesionych obrażeń w wyniku wypadku może ubiegać się każdy poszkodowany w okresie do trzech lat od zdarzenia. Gdy w grę wchodzą ciężkie obrażenia czy śmierć, okres ten może wynosić nawet 20 lat. Poszkodowani mogą sami zgłaszać się do firmy ubezpieczeniowej w której ubezpieczony jest sprawca, lub mogą to zrobić w ich imieniu ich pełnomocnicy, czyli np. przedstawiciele kancelarii prawnej. Jako przykład można podać firmę Bazyluk i Wspólnicy Law & More z Olsztyna, przy pomocy której dochodzić można odszkodowań powypadkowych i to w Olsztynie? Zgodnie z literą prawa ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w okresie nie dłuższym, niż 30 dni od daty jego zgłoszenia. Jednocześnie wypłata tej części odszkodowania, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, musi nastąpić w ciągu ustalonych 30 dni. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie wypłacić kwot w ciągu tego okresu, musi uzasadnić pisemnie konkretne powody tej sytuacji ipodać przewidywany termin wypłaty.

Gdy pojawią się pytania zawsze można zwrócić do profesjonalisty w zakresie odszkodowań powypadkowych. Zadbaj o swoje odszkodowanie za wypadek! Gdy jesteś członkiem rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym, która nie ponosiła winy za spowodowanie wypadku to być może przysługuje Ci odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Zgodnie z prawem odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej Olsztyn należy się najbliższym krewnym z ubezpieczenia sprawcy. Bardzo ważnym jest również to, że dzieci, małżonek i rodzinie zmarłego nie muszą posiadać żadnego ubezpieczenia. Ważne natomiast jest to aby najbliższych krewnych łączyły bliskie relacje rodzinne. Jeżeli tak nie będzie to zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty wspomnianego zadośćuczynienia, podkreślając, że brak jest takiej więzi pomiędzy krewnymi. Dlatego też przed skierowaniem sprawy do sądu o zapłatę odszkodowania za śmierć osoby bliskiej należy przede wszystkim zwrócić się do podmiotu, który przeanalizuje stan faktyczny i prawny danej sprawy. Po uzyskaniu korzystnej opinii będzie można podjąć decyzję w sprawie wystąpienia do sądu z powództwem. Jak znaleźć firmę która prowadzi

Olsztyn odszkodowaniaPamiętajmy więc o tych wszystkich osobach, które umarły w wyniku kolizji drogowych gdyż pamięć to istotne rzeczy, które nam po takich osobach Jeżeli mamy chęć pomóc możemy opłacić fundacje ,która zajmuje się wspieraniem ofiar poszkodowanych w zdarzeniach , które miały miejsce na drogach.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Poszkodowani w kolizjach samochodowych coraz częściej zlecają analizę swoich spraw profesjonalistom.
Odszkodowania powypadkowe

Każdego roku na lokalnych drogach umiera wiele uczestników ruchu drogowego. Spowodowane jest to przez wiele czynników. Jednym z najważniejszych z ...
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym
Odszkodowania powypadkowe

Krajowe drogi są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby wypadków, wciąż jest ich zbyt dużo. ...