Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Przemoc w małżeństwie a jako podstawa orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Prawo i podatki


Małżeństwo powinno cechować się miłością, wiernością i poszanowaniem. Między parterami musi występować wspólna więź gospodarcza. Partnerzy powinni podejmować wspólnie ważne decyzje a jeżeli posiadają potomstwo, dbać o ich dobro. Istnieje również dużo rozwiązań prawnych, o których partnerzy nie mają pojęcia. Przykładowo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskane z wynagrodzenia należności wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, bez względu na to na który rachunek bankowy wpłyną – o ile małżonkowie nie zmodyfikowali ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszelkie wątpliwości powinien wyjaśnić radca prawny Olsztyn od rozwodów.


Orzeczenie rozwodu przeważnie jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy w związku małżeńskim ma miejsce przemoc domowa , co powoduje następnie, że wygasa poszanowanie do drugiej osoby. Niestety jeżeli w takim związku sa dzieci, odczuwają one ból najbardziej, będąc świadkami sporów dorosłych.Gdy powyższa sytuacja będzie miała miejsce, Często zalecanym środkiem jest zakończenie zgniłego małżeństwa i rozpoczęcie życia na nowo.

Jak powinnam przygotować się do rozwodu ?

Różne mogą być podstawy orzeczenia rozwodu. Można chcieć orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka albo rozwodu bez orzekania o winie. Sąd okręgowy może także wydać wyrok, w którym stwierdzi, że małżeństwo będzie zakończone z winy obydwojga małżonków. Tryb zakończenia małżeństwa ma głównie skutek w sferze alimentacyjnej pomiędzy partnerami, ponieważ w sytuacji orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, uzyskanie od niego alimentów na rzecz małżonka niewinnego jest znacznie łatwiejsze. Z tego też powodu, bardzo ważne jest aby strona w postępowaniu przed sądem reprezentowany był przez adwokata. Tego rodzaju rozwiązanie gwarantuje, że małżonek niewinny będzie poprawnie reprezentowany i powinien się czuć bezpiecznie.

Zarówno , w przypadku gdy chcesz skorzystać z usług adwokata jak i w sytuacji gdy samodzielnie chcesz prowadzić proces, należy zapewnić sobie stosowne dowody, które będą źródłem orzekania w sprawie.
Do tego rodzaju dowodów zaliczyć możemy głównie : zdjęcia, dokumenty, zeznania znajomych, nagrania video a nawet zrzuty z ekranu z facebooka. Od tego jak poważnymi środkami dowodowymi będziemy dysponować zależeć będzie w głównej mierze wydany przez sąd wyrok. Jak się okazuje rozwód Olsztyn nie jest prostym procesem.
Bez względu więc czy wina leży po obydwu stronach czy wyłącznie po jednej stronie, najważniejszym jest przerwanie takiego związku i rozpoczęcie życia na nowo. W związku z powyższym radca prawny od rozwodów w Kętrzynie, zwłaszcza gdy rozwód Kętrzyn okazać się może trudny, staje się niezbędny.

Takie rozwiązanie umożliwia wiele nowych możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem małżeństwa i znalezieniem szczęścia z nowym partnerem.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Porady prawne przez internet to rewelacyjna usługa !
Prawo i podatki

Porady prawne przez Internet – czy to ma wartość? Wielu ludzi nie jest pewnyc...
Otrzymałem pozew o rozwód co należy zrobić.
Prawo i podatki

Rozwód nigdy nie jest prostą czynnością, powoduje wiele nerwów i nieprzyjemności, trzeba jednak głównie pamiętać o stosownych szczegółach....