Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Radcowie prawni - to rewelacyjni profesjonaliści specjalizujący się w sprawach rozwodowych

Prawo i podatki


Pozwana mieszkająca w Olsztynie wniosła pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka. Każda ze stron reprezentowana była przez radcę prawnego z Olsztyna.

Uzasadniając pozew wskazała, że strony były małżeństwem, które zostało rozwiązane przez rozwód z wyłącznej winy męża. Powódka wskazała również, że po rozwodzie jej sytuacja materialna pogorszyła się w znacznym stopniu. Była małżonka była reprezentowana przez radcę prawnego Pozwany wniósł o oddalenie powództwa pełnym zakresie, był on również reprezentowany przez radcę prawnego .
Jeżeli jesteś zainteresowany tematem rozwodu i alimentów zapoznaj się z treścią umieszczoną na stronie radca prawny OlsztynPrzede wszystkim zanegował aby strony w trakcie małżeństwa żyły na ponadprzeciętnym poziomie. Zanegował zasadność określonych przez A.Z. kosztów. Wskazał również, że A. Z. w odróżnieniu od pozwanego nie ma żadnych zobowiązań kredytowych i zobowiązań alimentacyjnych. Nadmienił, że często proponował aby byli małżonkowie dokonały podziału majątku wspólnego, jednak była żona nie była tym zainteresowana.

Wyrokiem Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził od pozwanego tytułem alimentów na rzecz byłej żony kwotę 700 zł miesięcznie, płatną z góry do 10 dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia w płatności każdej z rat. Sąd orzekający ustalił, że powódka ciągle jest zatrudniona u dotychczasowego pracodawcy i osiąga zarobki około 1 900 złotych miesięcznie. Mieszka sama w mieszkaniu stanowiącym jej wyłączną własność. Nadto ponosi opłaty związane z jego utrzymaniem. Pomaga również studiującemu synowi. Choruje również na wiele schorzeń w związku z czym ponosi znaczne koszty związane z konsultacjami lekarskimi i zakupem lekarstw. Posiada drugie mieszkanie, które odziedziczyła po matce. Jest właścicielem również działkę rolną.
Sąd I instancji ustalił, że pozwany przeszedł na emeryturę i otrzymuje emeryturę w łącznej wysokości około 6 000 złotych miesięcznie. Spłaca raty pożyczki (ponad 600 złotych). Płaci alimenty na syna w wysokości po 1 500 zł miesięcznie i swoich rodziców kwotą po 1 200 zł miesięcznie. Mieszka w mieszkaniu stanowiącym majątek wspólny byłych małżonków i ponosi koszty jego utrzymania.

Sąd pierwszej instancji w Olsztynie doszedł do wniosku, że w analizowanej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 60 § 2 k.r.o., albowiem były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a nadto z prostego porównania obecnej sytuacji materialnej stron, a w szczególności zarobków byłych małżonków, wprost wynika, że po rozwiązaniu małżeństwa stron, sytuacja materialna powódki pogorszyła się. Wskazał przy tym, że była żona z uwagi na swój stan zdrowia posiada ograniczone możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Zobacz również: radca prawny Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

TOP 5 superlatyw sp zoo
Prawo i podatki

Bardzo dużo osób rozmyśla w jakiej postaci prowadzić działalność gospodarczą. Ustawodawca polski zapewnia pełny wachlarz możliwości w tym z...
Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka
Prawo i podatki

Powódka żądała zasądzenia od męża 2000 zł tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, miesięcznie.