Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Ubezpieczyciele często obniżają odszkodowania poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Odszkodowania powypadkowe


W przypadku wypadku drogowego dobrze wiedzieć, że kwestię ewentualnych odszkodowań skrupulatnie określa prawo. Oprócz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w skład którego wchodzi np. rekompensata za utracone zdrowie, można też wystąpić o odszkodowanie z powodu zwiększonych potrzeb finansowych na skutek wypadku. Kwestia dotyczy zarówno zwiększonych potrzeb i wydatków związanych z pobytem w szpitalu, potrzebą zakupu lekarstw czy sprzętu do rehabilitacji, rekompensaty w czasie w którym jest się niezdolnym do pracy, czy np. dodatkowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, jak też wielu innych. Kodeks cywilny określa opcje dochodzenia roszczeń o charakterze odszkodowawczym. O odszkodowania i rozmaite renty wyrównawcze można się upominać nie tylko w wypadku utraty zdrowia, ale również z powodu utraconych dochodów. Towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego ubezpieczony jest sprawca szkody, w ramach jego obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, jest zobowiązany do wyrównania wszelkich strat powstałych na skutek wypadku jak np. uszkodzenia pojazdu, uszczerbku na zdrowiu, oraz straconych korzyści finansowych, które muszą zostać udokumentowane. Co ważne, istotne dla dochodzenia rekompensaty jest prawidłowe udokumentowanie częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz udokumentowanie straty części lub całości dochodów. Odszkodowanie czy renta wypłacane z tytułu utraconego wynagrodzenia mają w pierwszej kolejności charakter wyrównawczy. O odszkodowanie z tytułu odniesionych obrażeń w następstwie wypadku może ubiegać się każdy poszkodowany w przedziale czasowym do trzech lat od zdarzenia. Gdy w grę wchodzą ciężkie obrażenia czy śmierć, okres ten może wynosić nawet 20 lat. Poszkodowani mogą we własnym zakresie zgłaszać się do firmy ubezpieczeniowej w której ubezpieczony jest sprawca, lub mogą to zrobić w ich imieniu ich pełnomocnicy, czyli np. przedstawiciele kancelarii prawnej. Jako przykład można podać firmę Bazyluk i Wspólnicy Law & More z Olsztyna, przy pomocy której dochodzić można odszkodowania powypadkowego i to w Olsztynie? W myśl prawa ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w czasie nie dłuższym, niż 30 dni od daty jego zgłoszenia. Jednocześnie wypłata tej części odszkodowania, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, musi nastąpić w ciągu przewidzianych 30 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie ma jak wypłacić pieniędzy w ciągu tego okresu, musi uargumentować pisemnie zaistniałe przyczyny tej sytuacji ipodać przewidywany termin wypłaty.

W przypadku pytań zawsze powinno się zwrócić do specjalisty w zakresie odszkodowań powypadkowych. Zadbaj o swoje odszkodowanie za wypadek! Jeżeli wśród twojej najbliższej rodziny doszło do śmierci osoby, która nie ponosiła winy za spowodowanie wypadku to być może należy Ci się odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Zgodnie z polskimi przepisami odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej Olsztyn przysługuje związanym ze zmarłym członkom rodziny z ubezpieczenia OC sprawcy. Co ważne, członkowie rodziny zmarłego nie muszą być nawet ubezpieczeni. Ważne natomiast jest to aby członków rodziny wiązały bardzo bliskie powiązania rodzinne. W innym przypadku zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty tego odszkodowania, podkreślając, że nie było takiej więzi pomiędzy członkami rodziny. Dlatego też przed wystąpieniem do sądu o zasądzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej powinno się przede wszystkim wystąpić do firmy, która dokona analizy stanu faktycznego i prawnego danej sprawy. Po otrzymaniu korzystnego stanowiska będzie można skierować sprawę do sądu powszechnego. W jaki sposób odnaleźć kancelarię która prowadzi

odszkodowania OlsztynNie zapominajmy więc o tych wszystkich osobach, które umarły w skutek zdarzeń drogowych gdyż wspomnienia to główne rzeczy, które nam po tych ludziach Jeżeli mamy chęć wesprzeć słuszną sprawę możemy wspomóc fundacje zajmujące się pomocą ofiarom poszkodowanym w wypadkach , które miały miejsce na drogach.

Przeczytaj również w kategorii: odszkodowania-powypadkowe

Poszkodowani w wypadkach samochodowych oraz ich uprawnienia
Odszkodowania powypadkowe

W województwie warmińsko-mazurskim, od jakiegoś czasu, zdarza się coraz więcej wypadków. Bardzo często dochodzi do potrąceń ludzi na pasach...
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu w wypadku samochodowym
Odszkodowania powypadkowe

Krajowe drogi są nieustannie jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Pomimo zmniejszającej się liczby wypadków, wciąż jest ich zbyt dużo. ...