Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

W jakich przypadkach można zmienić nazwisko dzieci ?

Prawo i podatki


Zarówno matki jak i ojcowie, po przeprowadzeniu rozwodu z orzeczeniem winy lub rozwodzie bez orzekania o winie głowią się czy można zmienić nazwisko małoletniego dziecka, na rodowe nazwisko lub nazwisko nowego partnera. Przeczytaj w jakich przypadkach będzie możliwa zmiana nazwiska dziecka a w jakich przypadkach obowiązywać będzie bezwzględny zakaz. Czy rozwód z orzeczeniem winy w jakikolwiek sposób ogranicza tryb takiej zmiany nazwiska ? Kto powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska dziecka Przeczytaj także jaką formę powinno przybrać oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka oraz przed kim powinno być złożone.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Małżonek wyłącznie winny a przyznanie alimentów dla małżonka niewinnego
Prawo i podatki

Ludzie zawierają małżeństwa z wielu różnych powodów. Jedni się kochają inni kalkulują i wybierają sposób, który jest dla nich najkorzystn...
Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka
Prawo i podatki

Powódka żądała zasądzenia od męża 2000 zł tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, miesięcznie.