Alimenty po rozwodzieAlimenty po rozwodzie
dla małżonka i dzieci

Wina drugiego małżonka jako przyczyna orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winy drugiego małżonka

Prawo i podatki


Powódka żądała zasądzenia od męża 2000 zł tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, miesięcznie. Radca prawny z Olsztyna reprezentował powódkę. Mąż był także reprezentowany przez radcę prawnego z Olsztyna. Uzasadniając pozew podała między innymi, że strony są w związku małżeńskim. Pieniądze na utrzymanie mieszkania dostarcza mąż, lecz z uwagi na spożywanie nadmierne przez niego alkoholu czasami nie dostarcza on środków pieniężnych na codzienne potrzeby rodziny.

Mąż wniósł oddalenie powództwa twierdząc, że powódka nie ma racji. Wskazał, że głównym środkiem jego dochodów jest działalność gospodarcza.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd orzekający w sprawie oddalił powództwo.

Sąd Rejonowy wskazał następujące ustalenia faktyczne. Bezspornym w sprawie był fakt ponoszenia przez powódkę i pozwanego kosztów utrzymania pochodzących z małżeństwa. Mąż od stycznia 2015 roku ponosił koszty utrzymania wspólnie zajmowanego domu przelewał na rachunek bankowy powódki określone kwoty. Powódka z kolei, będąc bezrobotną, przeznaczała skromne środki z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo, posiadała ona ciągły dostęp do konta męża. Dodatkowo powódka wniosła równolegle pozew o rozwód.

Apelację od wyroku wniosła powódka wskazując, że orzeczenie narusza art. 27 Kro przez jego niezastosowanie oraz nieprawidłowe przyjęcie, że pozwany spełnia obowiązek w sposób prawidłowy, podczas gdy – w ocenie powódki – trwoni on majątek. Ponadto wskazała naruszenie przepisów postępowania. W postępowaniu apelacyjnym powódkę reprezentował prawnik z Olsztyna.

Sąd II instancji wyrokiem z dnia 8 października 2018 oku oddalił apelację powódki. W ocenie Sądu Okręgowego roszczenie żony nie jest zasadne, ponieważ jak wynika z przytoczonych już ustaleń mąż łożył na utrzymanie rodziny, a przestał to czynić dopiero po pewnym czasie, którego Sąd Okręgowy już nie rozpatrywał.

Chcesz wiedzieć więcej na temat związany z rozwodem i podziałem majątku wspólnego małżonków wejdź tutaj prawnik od rozwodów Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Kredyty frankowe - co można zrobić ?
Prawo i podatki

W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu udzielonego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin N...
W jaki sposób będzie ponosił odpowiedzialność rowerzysta po spożyciu alkoholu
Prawo i podatki

Czy jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Wielu może to zdziwić, ale od kilku lat, jest to tylko wykroczenie.Pamiętaj, że do...